Plan emisji nieodpłatnych audycji wyborczych w TVP1, TVP2 i TVP Polonia
TVP
Załączniki

Nieodpłatne audycje komitetów wyborczych przed II turą wyborów na urząd Prezydenta RP

Od 15 do 22 maja na trzech antenach telewizji publicznej – TVP1, TVP2 i TVP Polonia prezentowane będą nieodpłatne audycje Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy i KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 13 maja w siedzibie TVP w trakcie spotkania z pełnomocnikami komitetów wyborczych dokonano losowania kolejności rozpowszechniania audycji przygotowanych przez te komitety.

Pierwsze nieodpłatne audycje wyborcze wyemitowane zostaną 15 maja w TVP1 o godz. 6.30, w TVP2 o godz. 6.50 i w TVP Polonia o godz. 4.55. W TVP1 i TVP Polonia nadane będą w pierwszej kolejności audycje KW Andrzeja Dudy, a w TVP2 – KW Bronisława Komorowskiego.

Nieodpłatne audycje wyborcze zajmą łącznie w TVP 1 – 150 minut (2,5 h), w TVP 2 – 150 minut (2,5 h) oraz w TVP Polonia – 60 minut (1 h). Telewizja Polska ma obowiązek emitowania nieodpłatnych bloków wyborczych na mocy Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy oraz właściwych rozporządzeń KRRiT.

13 maja Zarząd podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia aneksu do „Zasad rozpowszechniania nieodpłatnych audycji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r. w programach ogólnokrajowych TVP S.A.”, dotyczącego II tury wyborów. Uchwała precyzuje kwestie organizacyjne dotyczące współpracy z komitetami wyborczymi, warunki techniczne i emisyjne, jakim powinny odpowiadać materiały dostarczane do rozpowszechniania w TVP S.A., oraz kwestię odpowiedzialności w zakresie praw autorskich oraz zawartości merytorycznej audycji wyborczych podczas II tury wyborów. Uchwała ta określa również zasady współpracy odpowiednich jednostek TVP S.A. z komitetami wyborczymi m.in. w zakresie wykorzystywania przez komitety wyborcze materiałów archiwalnych TVP S.A., jak również korzystania z innych usług odpłatnych. Ponadto uchwałą tą zatwierdzono harmonogram emisji bloków nieodpłatnych audycji wyborczych.

Centrum Informacji TVP

reklama